Kode Pos Kecamatan Nangaroro

86464 BidoaNangaroro
86464 DegaleaNangaroro
86464 KotakeoNangaroro
86464 NangaroroNangaroro
86464 NatauteNangaroro
86464 PagomogoNangaroro
86464 PodenuraNangaroro
86464 RitiNangaroro
86464 TonggoNangaroro
86464 UlupuluNangaroro
86464 UtetotoNangaroro
86464 WoedoaNangaroro
86464 WokodekororoNangaroro

Kode Pos Nagekeo

Kode Pos Nusa Tenggara Timur